0   سبد خرید فراپخت
مشاهده سبد خرید و پرداخت

اخبار فراپخت


عنوان :
دهم تیرماه روز صنعت و معدن مبارک
شرح کامل خبر :

اختصاص یک روز در تقویم به نام "روز صنعت و معدن" فرصت مناسبی است که به مهم ترین موتور محرکه اقتصاد نگاهی اندیشمندانه انداخت و همچنین نسبت به تمامی فعالان این عرصه توجه ویژه ای داشت.دهم تیرماه، روز صنعت و معدن مبارک