0   سبد خرید فراپخت
مشاهده سبد خرید و پرداخت

اخبار فراپخت


عنوان :
فراپخت و مس شهر بابک در مسیر توسعه همکاری
شرح کامل خبر :

قرارداد طرح مطالعاتی راه اندازی مرکز مکانیزه پخت 10هزار پرس غذا ویژه مجتمع مس شهر بابک کرمان میان مدیران این مجموعه و شرکت فراپخت مراحل نهایی خود را طی می کند. به گزارش روابط عمومی شرکت فراپخت، قرارداد طرح مطالعاتی راه اندازی مرکز مکانیزه پخت 10هزار پرس غذا ویژه مجتمع مس شهر بابک کرمان میان مدیران این مجموعه و شرکت فراپخت مراحل نهایی انعقاد قرارداد را طی می کند. کارخانه فراپخت چندی پیش میزبان مدیران مجتمع مس شهر بابک کرمان بود که این گروه، ضمن بازدید از خط تولید و دیگر بخش های کارخانه، از نزدیک با فرایند پخت مکانیزه و بدون دخالت دست در راستای تولید و پخت غذای سلامت محور آشنا شدند. در این جلسه، مهندس کافی، مدیر امور نظارت بر پیمانکاران مجتمع مس شهربابک به اتفاق هیئت همراه، ضمن گفت و گو با مهندس ایمان غروری، مدیرعامل شرکت فراپخت، در مورد قرارداد طرح مطالعاتی راه اندازی مرکز مکانیزه پخت غذا در این مجتمع عظیم مس کشور به تبادل نظر پرداختند تا به زودی قرارداد همکاری را منعقد نمایند. گفتنی است، شرکت فراپخت پس از تجربه موفق همکاری با مجتمع مس سرچشمه، تاکنون در راستای انجام رسالت فنی-دانشی خود در جهت تقویت بنیه تغذیه منابع انسانی کارخانجات، معادن و صنایع پتروشیمی کشور، پژوهش های گسترده ای را انجام داده است که به زودی وارد فاز اجرایی خود خواهد شد.مشاهده اخبار