0   سبد خرید فراپخت
مشاهده سبد خرید و پرداخت
خطا در ثبت! تعداد را صحیح وارد کنید

* منو ملزومات فقط به همراه غذا قابل سفارش می باشد.

* ساعت تحویل غذا در وعده ناهار بین ساعت 12:30 تا 17 می باشد.

* مبلغ خرید شما نباید کمتر از 18.500 تومان باشد.

* حداقل تعداد سفارش برای هر غذا در تمام منوها بین 1 تا 20 پرس می باشد.

* درصورتیکه تمایل دارید بیش از 20 پرس سفارش دهید با سازمان فروش با شماره 31539 تماس بگیرید.